Please wait ...
English
Aγγλικά
Γαλλικά
Iαπωνικά
Κορεάτικα
Κινέζικα (Απλοποιημένα)
Kinέζικα (Παραδοσιακά)
Πορτογαλικά
Βραζιλιάνικα
Ρωσικά
Iταλικά
Toυρκικά
Ισπανικά
Γερμανικά
Eλληνικά

Κάντε κράτηση στα καλύτερα οικονομικά ξενοδοχεία και ξενώνες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Άφιξη
Αναχώρηση
Διανυκτερεύσεις
Ενήλικες
Παιδιά

HOSTELBAY ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. Κρατήσεις και χρήση ιστοσελίδας που διέπονται από τους παρόντες Όρους
2. Εκτέλεση και ακύρωση κράτησης
3. Ειδικοί όροι κράτησης εισιτηρίων πλοίων
4. Ευθύνη και αποποιήσεις
5. Υπήκοοι υπό περιορισμό
6. Ασφάλεια πιστωτικής κάρτας
7. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και διαδικτυακοί σύνδεσμοι
8. Αποζημίωση
9. Γενικοί όροι
10. Πολιτική Απορρήτου

1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ


1.1. Ο ιστότοπος www.Hostelbay.com («Ιστότοπος»), ανήκει κατά αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή στην εττιχείρηση με την επωνυμία [...] («Επιχείρηση»), η οποία έχει συσταθεί και διέπεται από το δίκαιο του Ελληνικού κράτους, με έδρα [...] με ΑΦΜ [...] /ΔΟΥ [...], και είναι αδειοδοτημένη ως τουριστικός πράκτορας από τον EOT (αρ. ΜΗΤΕ [...]) 0206E60000527100

1.2. Μέσω του Ιστοτόπου η Επιχείρηση παρέχει tic έξης υπηρεσίες («Υπηρεσίες»):

1.2.1. Υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες περιοριστικά αφορούν την Φιλοξενία πληροφοριών και περιεχομένου αναφορικά με τουριστικά καταλύματα καθώς και την διευκόλυνση των χρηστών του Ιστοτόπου για την μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφορίας και την μεταξύ τους κατάρτιση συμβάσεων κράτησης καταλυμάτων.

1.2.2. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη διάθεση εισιτηρίων πλοίων.

1.2.3. Υπηρεσίες οργάνωσης ταξιδίων, εκδρομών και περιηγήσεων.

1.2.4. Υπηρεσίες μεσιτείας μεταφοράς με κάθε είδους χερσαίο. θαλάσσιο η εναέριο μέσο.

1.2.5. Υπηρεσίες ναυλομεσιτείας.

1.2.6. Παντός άλλου είδους τουριστικές υπηρεσίες.

Η Επιχείρησή μας ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζοντος της κοινωνίας της πληροφορίας. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρονται και γίνονται συμβατικά αποδεκτές προς παροχή μέσω του Ιστοτόπου παρέχονται από τρίτους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και ταξιδιωτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις οποίες αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στους χρήστες του Ιστοτόπου(«Τρίτοι Πάροχοι»). Δεν παρέχουμε, κατέχουμε ή λειτουργούμε οι ίδιοι καμία ταξιδιωτική υπηρεσία και κυρίως δεν παρέχουμε, κατέχουμε ή λειτουργούμε κανένα κατάλυμα. 1.3. Η χρήση του Ιστοτόπου και τυχόν κρατήσεις που κάνετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (οι «Όροι»), Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με και υπό αυτούς τους όρους. Οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Hostelbay.com's. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα και μην κάνετε κράτηση μέσω αυτής. Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο.

1.4. Βεβαιώνετε ότι είστε επαρκούς ηλικίας για να χρησιμοποιήσετε νόμιμα αυτή την ιστοσελίδα, να συνάψετε σύμβαση και να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε ότι είστε οικονομικά υπεύθυνος για όλες τις χρήσεις αυτής της ιστοσελίδας από εσάς και αυτούς που χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσής σας.

1.5. Όταν κάνετε μια κράτηση στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ) ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ HOSTELBAY.COM, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΜΕΣΑΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αποτελεί ευθύνη του παρόχου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών να σας παράσχει τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εκπλήρωση οποιασδήποτε κράτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή για την ποιότητα του κάθε καταλύματος ή οποιεσδήποτε άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που καταχωρούνται.

1.6. Μπορεί να σας ζητηθεί να σχολιάσετε τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που έχετε λάβει. Εκτιμούμε όλα τα σχόλια, αλλά παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να μοιραστούμε την κριτική σας με τον πάροχο των εν λόγω ταξιδιωτικών υπηρεσιών ώστε να μπορεί να αντιδράσει στα σχόλιά σας και να κάνει τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις. Οι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εμπειρία σας, προκειμένου να τους βοηθήσετε να κάνουν περαιτέρω βελτιώσεις.

1.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω των παρόντων όρων χρήσης.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ2.1. Μέσω του Ιστοτόπου παρέχεται δυνατότητα κράτησης για τις Υπηρεσίες κατόπιν ρητής εντολής του ενδιαφερόμενου χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται στους παρόντες όρους ή στους όρους παροχής της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. Με την υποβολή της εντολής κράτησης ο χρήστης δίνει εντολή στην Επιχείρησή μας να διαμεσολαβήσει για την παροχής της σχετικής Υπηρεσίας από τον Τρίτο Πάροχο. Η τελική επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον Τρίτο Πάροχο, οπότε και καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του Τρίτου Παρόχου.

2.2. Κατά την εκτέλεση της κράτησης, θα σας ζητηθεί να καταβάλετε μια μη επιστρεπτέα προκαταβολή (που είναι ένα σταθερό ποσοστό της συνολικής αξίας της κράτησής σας), η οποία θα είναι πάντα μη επιστρεπτέα, εκτός εάν επιλέξετε την επιλογή Προστασίας Ακύρωσης, στην οποία περίπτωση η κατάθεση θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας αν ακυρώσετε την κράτησή σας σε ορισμένες περιπτώσεις (βλ. παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες). Η Hostelbay.com λαμβάνει αυτή την κατάθεση εκ μέρους και για λογαριασμό του σχετικού παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Θα σας ζητηθεί επίσης να καταβάλετε κατ’ αποκοπή αμοιβή κράτησης, η οποία είναι η αμοιβή της Hostelbay.com για την πραγματοποίηση της κράτησης και αυτή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Θα είστε υπεύθυνος προς τον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά την άφιξη για την καταβολή του υπολοίπου του ποσού της κράτησης που έγινε από εσάς, μαζί με τυχόν άλλες πληρωμές για οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες που συμφωνούνται εν συνεχεία με τον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή για την καταβολή των χρεώσεων και φόρων των υπηρεσιών του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εμπορικών συναλλαγών που εφαρμόζονται από τον εν λόγω πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

2.3. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για την εγγύηση της κράτησης. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΑΡΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΩΡΑ CHECK-IN), ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ) Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΟΣΌΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

2.4. Η μη άφιξή σας κατά τη συμφωνηθείσα ώρα check-in μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του συνόλου της κράτησής σας. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της κράτησής σας θα πρέπει να κοινοποιούνται και να συμφωνούνται με τον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών άμεσα (αλλά δεν θα πραγματοποιείται επιστροφή του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της κατάθεσής σας). Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, είναι δική σας ευθύνη να γνωστοποιήσετε στον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή ειδικές διευκολύνσεις που εσείς ή ένα μέλος της ομάδας σας μπορεί να χρειαστείτε ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε ιατρικών παθήσεων.

2.5. Όταν μια κράτηση επιβεβαιωθεί η Hostelbay.com θα εκδώσει την επιβεβαίωση της κράτησης για λογαριασμό του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών για κάθε κράτηση, αλλά δεν θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν χρεώσεις για τις πρόσθετες υπηρεσίες ή λεπτομέρειες για την παροχή υπηρεσιών ή σχετικά με τη χρέωση τυχόν φόρων από τον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η Hostelbay.com συνιστά ανεπιφύλακτα να ελέγχετε και να επιβεβαιώνετε με τον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο Τρίτος Πάροχος καθιστά την αποκλειστική υπηρεσία στη διάθεσή σας κατά την παραλαβή της επιβεβαίωσης κράτησης. Οι αριθμοί αναφοράς που περιλαμβάνονται στην επιβεβαίωση της κράτησης θα πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα, την ακύρωση ή τροποποίηση της κράτησης.

2.6. Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης του Τρίτου Παρόχου, όπως αναφέρεται στην επιβεβαίωση της κράτησης και στη σελίδα αναλυτικής περιγραφής. Αυτό γίνεται συνήθως τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα και την ημερομηνία που συμφωνήθηκε το check-in. Παρακαλείσθε να ακυρώσετε μέσω του "My Account" (Ο Λογαριασμός μου) της σύνδεσής σας στη διαδικτυακή τοποθεσία Hostelbay.com.

2.7. ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

2.8. Εάν επιλέξετε την επιλογή Προστασίας Ακύρωσης όταν κάνετε την κράτησή σας θα χρεωθείτε με ένα μικρό ποσό και, σε αντάλλαγμα, αν αργότερα αποφασίσετε να ακυρώσετε την κράτησή σας, η κατάθεσή σας θα πιστωθεί στο λογαριασμό σας της Hostelbay.com σε Ευρώ (με την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει την περίοδο ειδοποίησης που απαιτείται από τον Τρίτο Πάροχο, για την οποία παρακαλείσθε να δείτε τους όρους) και θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ξανά αυτό το ποσό πίστωσης για μελλοντικές κρατήσεις στην ιστοσελίδα μας για μια περίοδο 6 μηνών μετά από την ημερομηνία ακύρωσης. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.

2.9. Εάν δεν επιλέξετε την επιλογή Προστασίας Ακύρωσης και ακυρώσετε την κράτησή σας, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο διάστημα νωρίτερα ενημερώσατε τον πάροχο, ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. Οι πελάτες που δεν επιλέγουν την επιλογή Προστασίας Ακύρωσης θα πρέπει να σημειώσουν ότι, ακόμη και παρά το γεγονός ότι η κατάθεση και το τέλος κράτησης θα είναι μη επιστρεπτέα σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παράσχουν την προθεσμία προειδοποίησης που ορίζεται από τον Τρίτο Πάροχο στην πολιτική ακύρωσής του, προκειμένου να αποφύγουν την επιβάρυνση με πρόσθετη πληρωμή «μη εμφάνισης» (βλ. ανωτέρω ρήτρα 2.2).

2.10. Εάν επιλέξετε την Προστασία Ακύρωσης για την κράτησή σας, θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις::
 • α. Η κατάθεσή σας θα σας επιστραφεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • i. Εάν έχετε ενημερώσει εγκαίρως για την ακύρωση σύμφωνα με το χρόνο που απαιτείται από τον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους Όρους και Προϋποθέσεις του και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε ενημερώσει αργότερα από 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα check-in
  • ii. Εάν έχετε επεξεργαστεί την ακύρωσή σας ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού σας στην Hostelbay.com (στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας με το ποντίκι στην επιλογή σύνδεσης "Sign In" στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας μας), και
  • iii. έχετε ακυρώσει πλήρως την κράτησή σας ή έχετε προβεί σε μερική ακύρωση ενός ή περισσοτέρων check-in που περιέχονται στην κράτησή σας
  • iv. Σε κάθε περίπτωση όπου η κατάθεση της αρχικής κράτησης είναι μεγαλύτερη από την κατάθεση που αντιστοιχεί στην αξία της ακύρωσης, το υπόλοιπο των πιστώσεων θα πιστωθεί πίσω όπου ακυρώσετε τυχόν μεταγενέστερες κρατήσεις
 • β. Η πίστωση της ακύρωσής σας θα πρέπει να εφαρμοστεί στο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε (ή δημιουργήθηκε αυτόματα) κατά τη διάρκεια της αρχικής κράτησης.
 • γ. Η πίστωση της ακύρωσης πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της προθεσμίας η οποία είναι 6 μήνες από την ημερομηνία ακύρωσης, μετά την οποία παραγράφεται. Η πίστωση στο λογαριασμό σας δεν ισχύει όσον αφορά τις ακυρώσεις που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • δ. Προκειμένου να δείτε την πίστωση της ακύρωσής σας, πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας και να πραγματοποιήσετε την κράτηση ως συνδεδεμένος πελάτης. Μετά την επιβεβαίωσή σας η πίστωση θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό σας.
 • ε. Η πίστωση ακύρωσης ισχύει μόνο για τις καταθέσεις για κρατήσεις διαμονής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας μας – π.χ. τέλη κράτησης ή άλλες αγορές.
 • στ. Σε περίπτωση μη εμφάνισης χωρίς ακύρωση (ή όπου παρέχεται ανεπαρκής προειδοποίηση ακύρωσης σύμφωνα με τους παρόντες ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών) όλες οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων που καταβλήθηκαν χωρίς την επιλογή Προστασίας Ακύρωσης, θα είναι μη επιστρεπτέες και ο πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα έχει το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα, βάσει της διάταξης που ορίζεται στην ενότητα 2.2. (ανωτέρω).


2.11. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών επεξεργάζεται τις κρατήσεις σας σωστά.

2.12. Η κατάθεση και το τέλος κράτησης που πληρώνετε θα καταβάλλονται στο νόμισμα που έχετε επιλέξει ως «νόμισμα διακανονισμού» σας όταν κάνατε την κράτησή σας. Όταν η τιμή διαμονής αναφέρεται από τον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε διαφορετικό νόμισμα, το ποσό της προκαταβολής που θα χρεωθεί στο νόμισμα του διακανονισμού σας θα υπολογιστεί με τη μετατροπή της τιμής κατάθεσης στο νόμισμα του διακανονισμού σας χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που προέρχεται από την καθημερινή ενημέρωση από αξιόπιστη ιστοσελίδα συναλλαγματικής μετατροπής.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ


3.1. Η Επιχείρησή μας ενερνεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητης διάθεσης των εισιτηρίων πλοίων που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Ιστοτόπου και παρέχονται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο, που προβάλλεται στον Ιστότοπο και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Τρίτος αυτός Πάροχος διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών που παρέχει.

3.2. Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ο Τρίτος Πάροχος ενδέχεται να πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την επιβίβασή σας στο πλοίο. Παρακαλείστε, κατά την κράτηση των εισιτηρίων σας, να αναγράφετε τα στοιχεία σας όπως αυτά εμφανίζονται στο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας σας (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας), το οποίο θα πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την επιβίβαση.

3.3. Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον μια ώρα προ του απόπλου του πλοίου. Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου, αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου.Ο οδηνός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του. Κάθε εισιτήριο επιβάτη είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση και την διαδρομή που εκδόθηκε. Οι επιβάτες κάτοχοι εισιτηρίων πρέπει να εξασφαλίζουν την θέση τους εγκαίρως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της επιβατικής κίνησης. Τα Εισιτήρια, που έχουν κρατηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοτόπου, ελέγχονται από τον Τρίτο Πάροχο κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

3.4. Αλλαγές των εισιτηρίων, που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου, δεν είναι δυνατές. Σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συυβάσεων από απόσταση ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόνω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και, ως εκ τούτου, τέτοιο δικαίωμα υπαναχώρησης από την κράτηση εισιτηρίων δεν παρέχεται.

3.5. Την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, παρρεκλίσεις ή/και ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων φέρει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος σύμφωνα με την κείμενη νουοθεσία, αποκλεισμένης οποιοσδήποτε ευθύνης της Επιχείρησης περί τούτου.

3.6. Το εισιτήριο είναι ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται. Στο ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας. Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόνιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε: Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη Το φύλο: άνδρας / νυναίκα Την ηλικία: ενήλικος / παιδί / βρέφος Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολονίου του πλοίου. Ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλονη "Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου". Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόνιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κλπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής. Κατά την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο ή τα εκδοτηρια της εταιρίας τα άτομα που χρήζουν ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

3.7. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών υλών και άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υλικών εν πλω. Απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε οποιαδήποτε ανοικτή περιοχή τυχόν ταχυπλόων πλοίων του Τρίτου Παρόχου, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Για λόγους ασφαλείας του πλοίου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείσθε να μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου ή στη θάλασσα.

3.8. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές μπορούν να παραμένουν μέσα στα οχήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, και επειδή απαγορεύεται η πρόσβαση στο garage του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου, οι επιβάτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα προσωπικά είδη που τυχόν χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα μπορούν να παραδίδονται προς φύλαξη στο Λογιστήριο του πλοίου. Η Επιχείρηση και ο Τρίτος Πάροχος δεν ευθύνονται για τυχόν κλοπή ή απώλεια χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων εντός του πλοίου, σε περίπτωση που δεν τους έχει ανατεθεί η φύλαξη αυτών, όπως περιγράφεται.

3.9. Τα πλοία κατά κανόνα διαθέτουν ειδικούς χώρους διαμονής κατοικίδιων ζώων. Για λόνους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε άλλους χώρους του πλοίου (ενδεικτικά μπαρ, εστιατόρια, εσωτερικούς χώρους). Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά Φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινη του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

3.10. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλοίου και της δημοσίας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος. Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα εν πλω.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


4.1. Σε περίπτωση προβλήματος που προκύπτει με τη διαμονή σας ή άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την κράτηση που έχετε κάνει μέσω της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@hostelbay.com.

4.2. Η Hostelbay.com είναι ο μεσάζων του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση μεταξύ εσάς και του παροχέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμ-βανομένου του καταλύματος) και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς εσάς όσον αφορά τους όρους της εν λόγω σύμβασης. Ειδικότερα, η Hostelbay.com δεν είναι υπεύθυνη για:
 • την ποιότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του καταλύματος και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις οποίες έγινε ή μπορεί να γίνει κράτηση μέσω της ιστοσελίδας
 • οποιαδήποτε δυσκολία, ατύχημα, ασθένεια ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που προκαλείται από το κατάλυμα ή άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή το οποίο υποστήκατε εσείς ή κάποιος από την ομάδα σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο κατάλυμα
 • τις αξιολογήσεις και τα σχόλια που εμφανίζονται στη διαδικτυακή τοποθεσία (οι βαθμολογίες βασίζονται εν μέρει στις απόψεις και τα σχόλια των ανθρώπων που έχουν κάνει κράτηση και έχουν εμπειρία από τη σχετική παροχή καταλύματος ή άλλες τουριστικές υπηρεσίες)
 • οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στην παραγωγή ή την εγγραφή μιας κράτησης που οφείλεται σε σφάλμα σας ή που οφείλεται σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που είναι εκτός του ελέγχου της Hostelbay.com (όπως μια διακοπή ρεύματος) ή
 • οποιαδήποτε ακύρωση μιας κράτησης από έναν πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή οποιαδήποτε αδυναμία παροχής στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της προγραμματισμένης υπηρεσίας από τον συγκεκριμένο πάροχο (και εμείς συνιστούμε να λάβετε την κατάλληλη πολιτική ταξιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη (μεταξύ άλλων) απροσδόκητων ακυρώσεων).


4.3. ΟΥΤΕ Η HOSTELBAY.COM ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ (Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ) ΓΙΑ: (I) ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, (II) ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΕΥΚΑΙΡΊΑ Ή (III) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η HOSTELBAY.COM ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

4.4. Η μέγιστη συνολική ευθύνη μας προς εσάς (και προς κάθε άλλο μέρος που έχει συμφέρον στην κράτηση) σε σχέση με οποιαδήποτε κράτηση γίνεται μέσω της Hostelbay.com (είτε σε συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλως) θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία της αμοιβής της κράτησης που έχει καταβληθεί για την εν λόγω κράτηση. Πριν από την πραγματοποίηση της κράτησης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και ότι είναι αποδεκτοί από εσάς.

4.5 Η Hostelbay.com δεν έχει επισκεφθεί όλα τα καταλύματα που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα και δεν διενεργεί ελέγχους ρουτίνας του καταλύματος. Η εισαγωγή των οποιωνδήποτε υπηρεσιών ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στέγασης) στην ιστοσελίδα δεν είναι και δεν πρέπει να εκληφθεί ως μια ειδική σύσταση από την Hostelbay.com ή δήλωση ότι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα είναι κατάλληλες για το σκοπό του χρήστη ή ότι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα είναι κάποιας συγκεκριμένης ποιότητας.

4.6. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ή/ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η HOSTELBAY.COM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ.

4.7) Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν χρησιμοποιείται για την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης που προκύπτει από: (i) απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή (ii) θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια του διαδίκου που ζητεί να επικαλεστεί την εξαίρεση ή τον περιορισμό.

5. ΥΠΗΚΟΟΙ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ


5.1. Δια του παρόντος επιβεβαιώνετε και δηλώνετε στην Hostelbay.com ότι δεν είστε υπήκοος της Κούβας («Υπήκοος υπό Περιορισμό») και αναγνωρίζετε ότι η χρήση της ιστοσελίδας από ή για λογαριασμό της Υπηκόου υπό Περιορισμό απαγορεύεται, και (β) Δια του παρόντος επιβεβαιώνετε και δηλώνετε στην Hostelbay.com ότι αν είστε υπήκοος από το Ιράν, τη Συρία, το Σουδάν, τη Μιανμάρ (Βιρμανία) ή τη Βόρειο Κορέα («Άλλη Επικράτεια υπό Περιορισμό») η πιστωτική σας κάρτα δεν έχει εκδοθεί σε «Άλλη Επικράτεια υπό Περιορισμό» ούτε η κράτησή σας γίνεται ενώ βρίσκεστε σε «Άλλη Επικράτεια υπό Περιορισμό» (γ) Δια του παρόντος επιβεβαιώνετε και δηλώνετε στην Hostelbay.com ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ


6.1. Η Hostelbay.com καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα που πραγματοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι ασφαλείς. ΩΣΤΟΣΟ, αν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις εμφανίζονται στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας για οποιαδήποτε κάρτα που χρησιμοποιείται σε αυτή την ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ή αφού κάνετε την κράτησή σας, τη διεξαγωγή της συναλλαγής σας ή αποκαλύψετε τα στοιχεία της κάρτας σας σε αυτή την ιστοσελίδα, η Hostelbay.com δεν είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης που υποστήκατε που προκύπτει από ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με την εν λόγω χρήση, συναλλαγή ή αποκάλυψη, εκτός αν οι μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις εμφανίζονται ως άμεσο αποτέλεσμα της αμέλειας της Hostelbay.com και με την επιφύλαξη τυχόν νομίμων δικαιωμάτων που μπορεί να έχετε.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


7.1. Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, το λογισμικό, τα γραφικά, το κείμενο, οι ήχοι, οι εικόνες, τα κουμπιά, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές ονομασίες και τα λογότυπα («Υλικά») που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες. Τα μέρη συμφωνούν ότι η Hostelbay.com ή οι δικαιοπάροχοί της (ανάλογα με την περίπτωση) διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο, το ενδιαφέρον και την πνευματική ιδιοκτησία στα και με τα Υλικά. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση οποιωνδήποτε Υλικών. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση (σιωπηρή ή με άλλο τρόπο) προς εσάς οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος στο ή με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

7.2. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες που λειτουργούν από μέρη εκτός από την Hostelbay.com. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ενημέρωση. Η Hostelbay.com δεν ελέγχει αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη των συνδέσεων σε αυτή την ιστοσελίδα σε αυτές τις άλλες ιστοσελίδες δεν υπονοεί οποιαδήποτε επικύρωση του υλικού σε αυτές τις ιστοσελίδες ή οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές τους.

7.3. Η ιστοσελίδα της Hostelbay.com είναι διαθέσιμη για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, παρακολούθηση, αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφορίας ή λογισμικού που εμφανίζεται σε αυτήν την τοποθεσία για οποιοδήποτε εμπορικό ή ανταγωνιστικό σκοπό.


8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


8.1) Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάσσετε την Hostelbay.com, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους της και τους άλλους εταίρους και τους εργαζομένους, από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών, από οποιονδήποτε τρίτο και που οφείλονται σε ή που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου κατά παράβαση αυτών των Όρων.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ9.1. Η αδυναμία της Hostelbay.com.com να επιβάλει σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έναν ή περισσότερους Όρους δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτούς ή τα δικαιώματα που συνδέονται με οποιονδήποτε από αυτούς.

9.2. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θίγουν την έννοια και την έκταση αυτών των Όρων ή δεν παρέχουν άλλη νομική ισχύ.

9.3. Η Hostelbay.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους, καθώς και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς ευθύνη προς εσάς, οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Το δικαίωμα αυτό δεν θίγει τους Όρους που έχετε αποδεχτεί μετά την πραγματοποίηση μιας νόμιμης κράτησης ή αγοράς με χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

9.4. Οι παρόντες Όροι και η χρήση από εσάς αυτής της ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν παρέχει ισχύ σε όλες τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της παρούσας παραγράφου.

9.5. Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση, ή άλλη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Hostelbay.com, ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων ή της χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Η απόδοση από την Hostelbay.comτων παρόντων Όρων υπόκειται στους ισχύοντες νόμους και τη νομική διαδικασία και τίποτα που περιέχεται στην παρούσα συμφωνία δεν είναι κατά παρέκκλιση του δικαιώματος Hostelbay.com.com να συμμορφωθεί με τα αιτήματα επιβολής του νόμου ή τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου ή των πληροφοριών που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από την Hostelbay.com σε σχέση με την εν λόγω χρήση. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων κριθεί ότι είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της ενότητας «Ευθύνη και αποποιήσεις», τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ότι πρέπει να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε ισχύουσα, εκτελεστή διάταξη που ταιριάζει περισσότερο η πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο αυτών των Όρων θα εξακολουθήσει να ισχύει. Μια έντυπη έκδοση αυτών των Όρων και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και στοιχεία που αρχικά δημιουργούνται και συντηρούνται έντυπη μορφή. Αν και η Hostelbay.com δεν μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών της ιστοσελίδας σε κατάσταση μη σύνδεσης, θα θεωρείται παραβίαση αυτών των Όρων η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται από αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό τη παρενόχληση, κατάχρηση ή βλάβη άλλων ατόμων, ή για την επικοινωνία, διαφήμιση, παράκληση ή πώληση σε κάθε χρήστη ή πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΤα πλήρη στοιχεία της πολιτικής απορρήτου της Hostelbay.com μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Hostelbay.com/privacy, η οποία ενσωματώνεται σε και αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων. Η Hostelbay.com λειτουργεί υπό τις ακόλουθες αρχές: Παρέχουμε τις πληροφορίες σας στους απαραίτητους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όταν κάνετε κράτηση, αγορά ή σχόλιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας Hostelbay.com. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τη λειτουργία της Hostelbay.comm και, περιστασιακά, να σας ενημερώσουμε για νέα χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και προϊόντα μας (ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχετε εκφράσει σε εμάς). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους πελάτες μας σε τρίτα μέρη, όπως οι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή άλλοι παράγοντες. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Ενώ η Hostelbay.com απαιτεί οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων να εμφανίζουν τις τιμές συμπεριλαμβανομένης προστιθέμενης αξίας και άλλων πρόσθετων φόρων, η τιμή που αναγράφεται αποτελεί τελικά ευθύνη του ιδιοκτήτη καταλύματος και όχι της Hostelbay.com. Ο ταξιδιώτης αναγνωρίζει ότι η Hostelbay.com δεν θα έχει την ευθύνη για τον ταξιδιώτη σε σχέση με οποιαδήποτε προσπάθεια από έναν ιδιοκτήτη καταλύματος να επιβάλει επιπλέον προστιθέμενη αξία ή άλλους φόρους στον ταξιδιώτη στο σημείο της πληρωμής, ως συμπλήρωμα στην τιμή που αναγράφεται και σε περίπτωση προσφυγής του ταξιδιώτη για το ζήτημα αυτό θα είναι εις βάρος του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Αν οποιαδήποτε στιγμή πιστεύετε ότι η Hostelbay.com δεν τήρησε τις αρχές αυτές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@hostelbay.com και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα αμέσως. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Hostelbay.com ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Μάρνη 4-10433-Αθήνα-Ελλάδα. Ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση support@hostelbay.com

X